bip

     PRACOWNICY

    Dajemy Dzieciom Siłę

 

Aktualności 

O Nas 

Grupy 

Dokumenty 

Pracownicy

Plan dnia 

Opłaty 

Do pobrania 

Galeria

Uroczystości

Archiwum

Rekrutacja 

Artykuły

Linki

Kontakt

 

 

  

 

 

 

NAUCZYCIELE
Nauczyciel Stopień awansu zawodowego
mgr Małgorzata Wasilewska
- dyrektor
nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Gąsiorek nauczyciel mianowany
mgr Monika Chaberek nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Wojciechowska nauczyciel dyplomowany
mgr Iwona Stanis - Rzegocińska nauczyciel mianowany
mgr Bożena Drąg nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Żukowska nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Łysiak nauczyciel dyplomowany
mgr Alina Kwiecień nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Wenda nauczyciel stażysta
mgr Beata Zadtka pomoc nauczyciela
mgr Iwona Kiedrzyńska nauczyciel języka angielskiego
mgr Anna Herman nauczyciel rytmiki

PRACOWNICY OBSŁUGI
mgr Beata Pietrzak kierownik gospodarczy
Małgorzata Baczewska sekretarka
Renata Petruk st. woźna
Anna Dzięcioł st. woźna
Małgorzata Broniszewska st. woźna
Joanna Jaworek st. woźna
Monika Jędra pomoc kuchenna
Dariusz Dołowy konserwator
Grzegorz Gąska dozorca
Anna Dąbrowska st. kucharz

SPECJALIŚCI
mgr Olga Januchowska - Pikuła logopeda
mgr Justyna Słobodzian psycholog

  

    Ogólne warunki
     ubezpieczenia
      NNW dzieci